Učestala pitanja

Ovdje možete pregledati pitanja koja se često postavljaju te odgovore na njih.

Da li se može posjetiti gradilište u fazi izgradnje?

Gradilište se može posjetiti uz dogovor s voditeljem gradilišta.

Prilikom posjeta zbog vlastite sigurnosti:

  • Obavezno je koristiti zaštitnu kacigu
  • Obavezno je nositi zatvorene cipele
  • Djeca mlađa od 16 godina ne smiju ulaziti u prostor gradilišta
  • Zabranjeno se približavati rubovima iskopa
  • Gledajte u smjeru u kojem hodate
  • Nemojte hodati unatrag
Koja banka prati izgradnju objekta?

Izgradnju objekta prati Zagrebačka banka d.d.

Postoji li mogućnost izmjena? ( pregradni zidovi, zatvaranje balkona-loggie, odabir opreme )

U mogućnosti smo u potpunosti prilagoditi nekretninu potrebama krajnjeg korisnika po pitanju interijera, dok vanjski izgled objekta mora ostati u projektiranom stanju.

Postoji li mogućnost spajanja dvije stambene jedinice u jednu?

Načelno da, ovisno o fazi izgradnje, fleksibilnosti konstrukcije, svakako prije potvrde etažnog elaborata.

Kako stoje stvari sa plaćanjem poreza na promet nekretnina?

Ukoliko se nekretnina u novogradnji kupuje direktno od Investitora, što je ovdje slučaj, kupac ne plaća porez na promet nekretnina.

Kada je moguće dobiti vlasnički list za predmetni objekt- nekretninu?

Vlasnički list izdaje Općinski sud u Zagrebu, zemljišno knjižni odjel nakon obavljenog tehničkog pregleda objekta, izdavanja Uporabne dozvole sa prethodnom ovjerom Etažnog elaborata od strane nadležnog tijela, te provedbe dokumentacije u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

Da li je iskazana prodajna cijena nekretnine sa ili bez PDV-a?

Sve izražene cijene sadrže PDV.

Kako se vrši izračun neto prodajne cijene nekretnine ? ( koeficijenti površina )

Temeljem uvriježenih koeficijenata za obračun neto tlocrtnih površina stambenog prostora.

Koja je procedura ukoliko se odlučimo za kupnju nekretnine ? ( slijed dokumentacije –predugovor, ugovor, predujam i sl. )

Ovisno o trenutku kupoprodaje i fazi dovršenosti objekta sklapa se Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine, sa uplatom određene visine predujma prema dogovoru. Uplatom predujma (avansa) nekretnina se označava kao prodana.

Kada i na koji način se vrši primopredaja nekretnine kupcu ?

Primopredaja se vrši nakon isplate nekretnine u cijelosti.

Tko, kada i na koji način kasnije brine o objektu u eksploataciji ? ( procedura sa upraviteljem )

Nakon dovršetka izgradnje objekta zakonska je obveza suvlasnika odabir Upravitelja koji tijekom eksploatacije u koordinaciji sa Predstavnikom suvlasnika brine o objektu.

Tko je Upravitelj ?

Upravitelj je pravna osoba registrirana za upravljanje i održavanje objekata.

Tko je predstavnik stanara ? ( naknada, prava i obveze, način odabira )

Predstavnik zgrade je osoba koju biraju suvlasnici na zajedničkom sastanku, te koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika itd.). U stalnoj je vezi s upraviteljem. Za svoj rad ima pravo na nadoknadu. O visini nadoknade odlučuju suvlasnici.

Na koji način se vrši plaćanje pričuve ( tko izdaje uplatnice, koja je cijena )

Plaćanje pričuve se vrši putem zaprimljenih uplatnica od strane odabranog upravitelja. Minimalna visina pričuve iznosi 1,53 kn/m2.

Na koji način je moguće organizirati čistačicu nakon useljenja ?

Čišćenje je moguće organizirati preko Upravitelja, te se u tom slučaju naknada za čišćenje isplaćuje ugovornom servisu iz pričuve ili putem fizičke osobe direktnim odabirom suvlasnika.

Da li je obvezno osiguranje zgrade tijekom eksploatacije ? ( tko dogovara i koja je procedura )

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog. Polica osiguranja se dogovara sa Upraviteljem i osiguravajućom kućom.

Što je sa garancijama ( trajanje ) i na koji način se ostvaruje pravo na otklanjanje kvara u garantnom roku ?

Garancija na izgrađenu nekretninu je 10 godina na konstrukciju, 2 godine na završne radove, na ugrađenu opremu vrijedi garancija proizvođača.
Pravo se ostvaruje putem Upravitelja čija tehnička osoba utvrđuje okolnosti nedostataka i ukoliko postoji osnova za popravak u garantnom roku pismenim putem obavještava nositelja garancije, odnosno, Investitora koji u najkraćem mogućem roku organizira otklanjanje nedostataka.

Ima li objekt mogućnost korištenja optike ?

Na svim našim objektima omogućen je ulazak optičkog kabela. Mogućnost spajanja optike ovisno je o lokaciji objekta i operateru odnosno postojećoj DTK infrastrukturi.

Kakva je procedura sa prijenosom nekretnine na ime kupca nakon kupnje stana ?

Prijenos nekretnine na vlastito ime odnosno upis prava vlasništva se ostvaruje predajom Zahtjeva za upis prava vlasništva u zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda gdje je nekretnina sagrađena uz prilog javnobilježnički ovjerenog Ugovora o kupoprodaji ( i ostalih dokumenata ovisno o tipu ugovora, npr. Tabularna isprava i sl. )

Gdje, kada i sa kojom dokumentacijom vršimo prijenos brojila na vlastito ime ?

Kupac je dužan u roku od 30 dana izvršiti prijenos brojila na vlastito ime ( plin, struja, čistoća, komunalna naknada i sl. )
Prijenos se vrši prema vrsti brojila ( troška ) u mjerodavnim ustanovama ( Gradska plinara Zagreb, Radnička cesta 1, HEP Gundulićeva 32, Zagreb, Zagrebački holding, Ul. Grada Vukovara 4, i td.) temeljem preslike Ugovora o kupoprodaji i Zapisnika o primopredaji nekretnine.

Može li se zatvoriti ili natkriti garažno ili parkirališno mjesto i da li nam to možete izvesti?

Objekt se mora izvesti prema projektnoj dokumentaciji kako bi se uspješno obavio Tehnički pregled i izdala Uporabna dozvola.